Knyga po šaka

Iš avelių debesų
Vėjo siūlu vilnoniu
Mezga pasaką senelė,
Deda pasakų skrynelėn.
Atsisėsk ir paskaityk,
Pasakų šalin sugrįžk.

 
  


Teksto sudėtingumas:
© 2012 Eglutė